(11)

Wij groeien!

Zoek met ons mee!

Wij werken aan buitenplezier in en rondom het groene hart van Nederland. Zo hebben we al veel klanten heel blij gemaakt. 

Hierdoor mogen we een flinke groei meemaken en zijn we hard op zoek naar nieuwe collega’s die het ook zo leuk vinden om mensen blij te maken. 

En jij kan ons hierbij helpen!

bedankt timmerman
Luchtbalon

Super prijzen

TAG, LIKE en WIN

Het enige wat je doet is iemand waarvan jij denkt dat die prima zou kunnen passen binnen onze organisatie een tip te geven op  onze facebookpagina.

Daar TAG je deze persoon, LIKE je het bericht en misschien WIN jij wel één van de superprijzen.

Klik op onderstaande link om direct op onze facebookpagina te komen.

actie DB

Actievoorwaarden

Algemene actievoorwaarden winactie Den Bleker Buitenplezier

Wedstrijd wordt georganiseerd door Den Bleker Buitenplezier.

Deelname actie

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je op Den Bleker Buitenplezier social media hebt gereageerd of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.
  1. Onbeperkte deelname per persoon.
  2. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 3. Medewerkers van Den Bleker Buitenplezier zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 4. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
 5. Den Bleker Buitenplezier is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Den Bleker Buitenplezier nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaars

 1. De winnaars van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaars van een actie krijgen persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. Den Bleker Buitenplezier is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.